กลไกต้านไวรัสใหม่สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออก

กลไกใหม่สำหรับการออกแบบยาต้านไวรัสสำหรับไวรัสเด็งกี่เป็นเชื้อก่อโรคจากไวรัสที่แพร่จากยุงที่สำคัญมาก ทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ 390 ล้านในแต่ละปี ไข้เลือดออกเป็นเรื่องปกติในกว่า 100 ประเทศ และสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เมื่อมีคนป่วยด้วยไข้เลือดออก อาการที่มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง

อาจรวมถึงมีไข้ คลื่นไส้/ อาเจียน ผื่น และปวดกล้ามเนื้อ/กระดูก/ข้อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มียาที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโครงสร้างผลึกร่วมของโปรตีนแคปซิดไข้เลือดออก ซึ่งสร้างภายในของไวรัสที่ซับซ้อนด้วยสารยับยั้ง โครงสร้างผลึกร่วมได้ให้รายละเอียดอะตอมว่าตัวยับยั้งจับโปรตีนแคปซิดและขัดขวางการทำงานปกติของมันอย่างไร ซึ่งนำไปสู่การยับยั้งการติดเชื้อไวรัส ข้อมูลโครงสร้างได้เปิดช่องทางใหม่ในการออกแบบสารยับยั้งการพัฒนาต้านไวรัสอย่างมีเหตุผล ไวรัสเด็งกี่มีสี่ประเภท ซึ่งทั้งหมดสามารถทำให้เกิดโรคระบาดและโรคในมนุษย์ สารยับยั้งปัจจุบันไม่ได้ยับยั้งไวรัสเด็งกี่ทุกประเภท โครงสร้างผลึกร่วมของเราอธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้